Lyft fram era chefer och medarbetare

Se till att skapa de bästa förutsättningarna för dem att trivas och utvecklas. Då minskar ni risken för ohälsa!

Produkter och tjänster

Alla våra produkter syftar till att öka kompetens, effektivitet och motivation hos både chefer och medarbetare. Guider som är lättillgängliga, pedagogiska, aktuella och därmed ett värdefullt stöd i det dagliga arbetet. Välj den mest pedagogiska, den mest kortfattade och konkreta, den mest anpassade, den mest flexibla eller en kombination. Du väljer!

Konsultstöd som tillför kompetens och värdefull erfarenhet från andra liknande organisationer.

Utbildning som kopplar till användningen av guiderna, vilket gör den anpassad till er och därmed extra effektiv.

Filosofi

Vår filosofi är att underlätta för användare i alla typer av organisationer att hitta och förstå viktig information som de behöver i sitt dagliga arbete. Informationen finns idag ofta utspridd i nuvarande upplägg och är därmed svår att hitta. Samtidigt är den då svår att förstå i sitt sammanhang.

Så här kan det se ut

Kristinehamns kommun har både Arbetsmiljöguiden och Personalguiden på sitt nya intranät. Här skapade vi därför ett integrerat upplägg med överlappande pyramider som utgångspunkt i en Personal- och arbetsmiljöhandbok, som de väljer att kalla den. De använder upplägget som utgångspunkt i sina interna utbildningar, vilket gör att pyramiderna har blivit ett begrepp hos dem.

Intranätet är responsivt, vilket innebär att det även går att navigera via mobilen.

Samlad kunskap, pedagogiskt presenterad