Filosofi

Filosofi

Vår filosofi är att underlätta för användare i alla typer av organisationer att hitta och förstå viktig information som de behöver i sitt dagliga arbete. Informationen finns idag ofta utspridd i nuvarande upplägg och är därmed svår att hitta. Samtidigt är den då svår att förstå i sitt sammanhang.

SAMLA

Hitta allt du behöver i det dagliga arbetet på ett ställe. Samlad information som är lättillgänglig för alla i organisationen är grundläggande t ex för ett effektivt personal- och arbetsmiljöarbete. Länkar till värdefull information i omvärlden och till annat IT-stöd finns också här i sitt rätta sammanhang.

STRUKTURERA

En pedagogisk struktur med ett intuitivt sätt att navigera ger en ökad effektivitet i organisationen. Frågor får svar utan frustration och utan att flera behöver vara inblandade. Grundstrukturen är färdig i våra personal- och arbetsmiljöguider och anpassas enkelt till ert sätt att arbeta.

KVALITETSSÄKRA

Att skapa ett enhetligt förhållningssätt i organisationen i viktiga frågor bidrar till ökad kvalitet som märks både internt och externt. Några av våra kunder har t ex certifierat sitt arbetsmiljöarbete. I våra guider finns en grund att utgå ifrån som ser till att du får med allt det som är viktigt.

VISUALISERA

Bildspråket skapar förståelse för sammanhangen och de grafiska flödena blir ett viktigt stöd för de beslutade arbetsprocesserna hos er. Klickbara bilder gör dessutom informationen attraktivare och den blir därmed använd. Det är användarna som är i fokus, det är de som ska lära sig varje dag i en lärande organisation.

FÖRENKLA

Ett pedagogiskt upplägg förenklar för alla i organisationen att hitta och förstå viktig information. Det måste även vara enkelt att underhålla informationen. Enkelhet var därför den främsta utgångspunkten när vi skapade upplägget till personal- och arbetsmiljöguiderna.

Samlad kunskap, pedagogiskt presenterad