Kunder

Kunder

Våra kunder finns i många olika branscher och har varierande storlek. Det visar att våra produkter och tjänster passar oberoende av detta. Gemensamt hos alla är en vilja att utveckla sina chefer och medarbetare. Ett viktigt första steg är att underlätta för alla att hitta och förstå den information de behöver i sitt dagliga arbete. Vårt pedagogiska upplägg gör det möjligt!

Några exempel visas nedan:

Arvika kommun

Kommunen ville förbättra upplägget kring arbetsmiljöinformationen på sitt intranät Arvid. Det fanns mycket information men det var spretigt, svårt att hitta och att se helheten. De tilltalades av vår grundidé med bildnavigering. Ett upplägg som förenklar för användarna hos dem att hitta och samtidigt skapa förståelse för hela arbetsmiljöarbetet. Efter ett bra samarbete under anpassningsarbetet till deras förhållanden, utifrån ett utmärkt underlag, finns nu allt samlat på ett ställe på Arvid.

HSB Bostad

HSB Bostad blev för några år sedan Sveriges mest jämställda byggföretag 3 år i rad, enligt Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex, JÄMIX. Jämställdhet är en del av bolagets grundläggande värderingar och man arbetar ständigt med förbättringar för att behålla ledningen. Som en del i sitt förbättringsarbete valde man även Arbetsmiljöguiden för att förenkla för medarbetarna att hitta och förstå det de behöver för ett effektivt arbetsmiljöarbete. (Även HSB Stockholm har placerat sig högt i JÄMIX. De har också Arbetsmiljöguiden!)

Kristinehamns kommun

Kristinehamns kommun har både Arbetsmiljöguiden och Personalguiden på sitt nya intranät. Här skapade vi därför ett integrerat upplägg med överlappande pyramider som utgångspunkt i en Personal- och arbetsmiljöhandbok, som de väljer att kalla den. De använder upplägget som utgångspunkt i sina interna utbildningar, vilket gör att pyramiderna har blivit ett begrepp hos dem. Intranätet är responsivt, vilket innebär att det även går att navigera via mobilen.

Högskolan i Gävle

Sedan snart 10 år tillbaka bedriver Högskolan i Gävle framgångsrikt forskning om ett hälsofrämjande arbetsliv. För att sprida kunskaperna internt på ett pedagogiskt och effektivt sätt använder Högskolan vår Arbetsmiljöguide. Den är också ett viktigt stöd i det dagliga arbetet för chefer och medarbetare hos dem. Kul att en så utpräglad kunskapsorganisation uppskattar vårt upplägg och idé!

Salems kommun

Även Salems kommun har, liksom många andra, både Personalguiden och Arbetsmiljöguiden. Det integrerade upplägget med överlappande pyramider som man enkelt navigerar emellan är tilltalande och lättillgängligt. När de uppdaterade sitt intranät förändrades förutsättningarna både layout- och utrymmesmässigt. Vi skapade då tillsammans ännu tydligare och mer tilltalande guider. Den gemensamma startsidan där man väljer guide ser du ovan!

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten Storgöteborg sökte en bättre struktur för sin arbetsmiljöinformation på intranätet. Syftet var att underlätta för chefer och medarbetare, vilket är ett övergripande önskemål från förbundsledningen. Valet föll på Arbetsmiljöguiden! Tillsammans anpassade vi innehållet och layouten till dem. Slutresultatet som nu finns på intranätet Insidan har de valt att kalla Arbetsmiljö- och hälsoguiden.

Fler exempel

Hör av dig om du vill se fler exempel på hur andra har gjort. Det brukar vara ett bra sätt för att se likheter och få inspiration till hur det kan se ut hos er också. Kontakta oss!

Samlad kunskap, pedagogiskt presenterad