Kunder

Kunder

Våra kunder finns i många olika branscher och har varierande storlek. Det visar att våra produkter och tjänster passar oberoende av detta. Gemensamt hos alla är en vilja att utveckla sina chefer och medarbetare. Ett viktigt första steg är att underlätta för alla att hitta och förstå den information de behöver i sitt dagliga arbete. Vårt pedagogiska upplägg gör det möjligt!

Några exempel visas nedan:

Botkyrka kommun

Arbetsmiljöguiden finns på kommunens intranät Botwebb. Den har snabbt blivit uppskattad. Här finns årshjul för arbetsmiljöarbetet, kortfattad information för chefer och den förvaltningsspecifika informationen särskilt markerad. Det medföljande stödet för riskbedömning och uppföljning används också efter anpassning till kommunen. En referensgrupp med deltagare från olika förvaltningar har varit delaktiga i anpassningsarbetet.

Länsstyrelsen

När länsstyrelserna beslutade om införande av ett gemensamt intranät såg man fördelar med ett enhetligt upplägg av arbetsmiljöinformationen. Varje länsstyrelse är en självständig myndighet så man ville fortfarande ha sin "egen" guide med lokala policys, rutiner och förhållanden. Grunden utgår dock ifrån Arbetsmiljöguiden med anpassning av innehåll och layout till varje länsstyrelse som är med. Exemplet är från Länsstyrelsen Gävleborg.

Kristinehamns kommun

Kristinehamns kommun har både Arbetsmiljöguiden och Personalguiden på sitt nya intranät. Här skapade vi därför ett integrerat upplägg med överlappande pyramider som utgångspunkt i en Personal- och arbetsmiljöhandbok, som de väljer att kalla den. De använder upplägget som utgångspunkt i sina interna utbildningar, vilket gör att pyramiderna har blivit ett begrepp hos dem. Intranätet är responsivt, vilket innebär att det även går att navigera via mobilen.

Högskolan i Gävle

Sedan snart 10 år tillbaka bedriver Högskolan i Gävle framgångsrikt forskning om ett hälsofrämjande arbetsliv. För att sprida kunskaperna internt på ett pedagogiskt och effektivt sätt använder Högskolan vår Arbetsmiljöguide. Den är också ett viktigt stöd i det dagliga arbetet för chefer och medarbetare hos dem. Kul att en så utpräglad kunskapsorganisation uppskattar vårt upplägg och idé!

Eksjö kommun

Även Eksjö kommun har, liksom många andra, både Personalguiden och Arbetsmiljöguiden. Det integrerade upplägget med överlappande pyramider som man enkelt navigerar emellan är tilltalande och lättillgängligt. Layout väljs alltid i samråd med varje kund, ofta utifrån den grafiska profilen. Här är ett lyckat exempel.

Fler exempel

Hör av dig om du vill se fler exempel på hur andra har gjort. Det brukar vara ett bra sätt för att se likheter och få inspiration till hur det kan se ut hos er också. Kontakta oss!

Samlad kunskap, pedagogiskt presenterad