Produkter

Produkter och tjänster

Alla våra produkter syftar till att öka kompetens, effektivitet och motivation hos både chefer och medarbetare. Guider som är lättillgängliga, pedagogiska, aktuella och därmed ett värdefullt stöd i det dagliga arbetet. Konsultstöd som tillför kompetens och värdefull erfarenhet från andra liknande organisationer. Utbildning som kopplar till användningen av guiderna, vilket gör den anpassad till er och därmed extra effektiv.

Arbetsmiljöguiden

Arbetsmiljöguiden SAMbasic är en intranätbaserad chefs- och medarbetarguide med ett unikt pedagogiskt upplägg. Till skillnad mot andra IT-baserade ledningssystem orienterar du dig i SAMbasic i grafiska flöden. Det blir mycket enklare för användaren!

Personalguiden

Personalguiden PERbasic är en basversion till en intranätbaserad chefs- och medarbetarguide för HR-frågorna. Den innehåller både generell information som är direkt användbar och mallar som ska anpassas till den egna organisationen. Ni sparar värdefull tid genom att slippa skapa allt från början!

Anpassade guider

Flera kunder som använt både Personalguiden PERbasic och Arbetsmiljöguiden SAMbasic i många år har sett möjligheten att använda motsvarande upplägg även för annan information. Då skapar vi tillsammans ett anpassat upplägg från grunden!

Vi lyssnar!

Det är era förhållanden som ska återfinnas i guiderna. En anpassning görs därför alltid.

Vi lyssnar, diskuterar och föreslår ett lämpligt upplägg som passar hos er.

Konsult och utbildning

För anpassningen till er verksamhet tillför vi kompetens och värdefull erfarenhet från uppdrag i andra liknande organisationer.

Behöver ni utbildning för chefer eller medarbetare inom de områden som guiderna omfattar gör vi alltid ett helt anpassat upplägg där guiderna används i utbildningen. Utbildningsmaterialet har ni ju redan!

Samlad kunskap, pedagogiskt presenterad