Produkter

Produkter och tjänster

Alla våra produkter syftar till att öka kompetens, effektivitet och motivation hos både chefer och medarbetare. Guider som är lättillgängliga, pedagogiska, aktuella och därmed ett värdefullt stöd i det dagliga arbetet. Konsultstöd som tillför kompetens och värdefull erfarenhet från andra liknande organisationer. Utbildning som kopplar till användningen av guiderna, vilket gör den anpassad till er och därmed extra effektiv.

Arbetsmiljöguiden

Arbetsmiljöguiden SAMbasic är en intranätbaserad chefs- och medarbetarguide med ett unikt pedagogiskt upplägg. Till skillnad mot andra IT-baserade ledningssystem orienterar ni er i SAMbasic i grafiska flöden.

Det blir mycket enklare för användaren att både hitta och förstå!

Personalguiden

Personalguiden PERbasic är en basversion till en intranätbaserad chefs- och medarbetarguide för HR-frågorna. Den innehåller både generell information som är direkt användbar och mallar som ska anpassas till den egna organisationen.

Ni sparar värdefull tid genom att slippa skapa allt från början!

Guiden SAMlat

Hitta allt ni behöver för just ert arbetsmiljöarbete samlat på ett ställe på ert intranät. Här finns svaren på frågorna: Vad säger lagen?  Hur förhåller vi oss?  Hur gör jag?  Vad behöver jag?

Vi har skapat basversionen och upplägget – konkret, kortfattat och direkt användbart!

Anpassade guider

Flera kunder som använt både Personalguiden PERbasic och Arbetsmiljöguiden SAMbasic i några år har sett möjligheten att använda motsvarande upplägg även för annan information. Det har t ex resulterat i Kvalitetsledningssystem och Verksamhetsguider.

Då har vi tillsammans skapat ett helt anpassat upplägg från grunden!

Konsultstöd

Det är era förhållanden som ska återfinnas i guiderna. En anpassning görs därför alltid. Vi lyssnar, diskuterar och föreslår ett lämpligt upplägg som passar hos er.

För anpassningen tillför vi kompetens och värdefull erfarenhet från uppdrag i andra liknande organisationer.

Utbildning

Behöver ni utbildning för chefer eller medarbetare inom de områden som guiderna omfattar gör vi alltid ett helt anpassat upplägg där guiderna används i utbildningen.

Utbildningsmaterialet har ni ju redan!

Samlad kunskap, pedagogiskt presenterad