Guiden SAMlat

Hitta allt SAMlat

Guiden SAMlat

Namnet säger det mesta, först och främst att allt är samlat på ett ställe! Du kan också tolka det som att guiden är något för den som är lat. Handen på hjärtat, vi är alla lite lata ibland. Frågar gärna ”en kompis” istället för att leta själva. Ofta av en anledning, det är svårt att hitta på vårt intranät. Den anledningen har vi eliminerat, SAMlat gör det enkelt!

I SAMlat har vi samlat det viktigaste du behöver för ditt arbetsmiljöarbete. Vi har skapat ett upplägg som i varje avsnitt, kortfattat och konkret, ger svar på frågorna:

  • Vad säger lagen?
  • Hur förhåller vi oss?
  • Hur gör jag?
  • Vad behöver jag?

Allt är förberett för Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur som nu är ute på remiss.

Vi har skapat basversionen och upplägget, direkt användbart på ert intranät. Det är dessutom anpassat för de intranät som använder s k ”plusknappar” eller motsvarande.

Anpassningen till er gör ni själva eller med stöd av oss. Läs mer under Konsultstöd!

Samlad kunskap, pedagogiskt presenterad