Konsult och utbildning

Konsult och utbildning

Initialt finns ofta behov av stöd för anpassning av våra guider till er organisations specifika information och arbetssätt. Det är viktigt att det är era förhållanden som framgår. Vi erbjuder därför konsultstöd så att ni snabbt kommer igång med användningen.

Vi tillför kompetens och värdefull erfarenhet från uppdrag i andra liknande organisationer.

Behöver ni utbildning för chefer och medarbetare inom de områden som guiderna omfattar gör vi alltid ett helt anpassat upplägg till era aktuella behov. Tack vare det pedagogiska upplägget kan guiderna användas som ett utbildningsmaterial i utbildningen, där vi både i de teoretiska och de praktiska avsnitten använder innehållet. Då kommer alla deltagare direkt i kontakt med det stöd som de sedan kommer att använda i det dagliga arbetet efter utbildningen.

Effektivt och uppskattat!

Samlad kunskap, pedagogiskt presenterad