Anpassade guider

Anpassade guider

Flera kunder som använt både Personalguiden PERbasic och Arbetsmiljöguiden SAMbasic i många år har sett möjligheten att använda motsvarande upplägg även för annan information. Det finns många områden där behovet är stort av att samla information och göra den mer lättillgänglig för användaren. Allt i syfte att underlätta för chefer och medarbetare att hitta och förstå.

Tillsammans skapar vi då ett anpassat upplägg från grunden. Utgångspunkten behöver inte vara pyramidformen, hos någon gjorde vi istället en cirkel med fält för olika typer av information eller dokument. Det viktigaste är användningen av bildspråket!

Inspireras av exempel från andra kunders upplägg. Hör av er så tittar vi gemensamt på de som liknar era behov och önskemål.

Samlad kunskap, pedagogiskt presenterad