Arbetsmiljöguiden

Arbetsmiljöguiden

Arbetsmiljöguiden SAMbasic är en intranätbaserad chefs- och medarbetarguide med ett unikt pedagogiskt upplägg. Till skillnad mot andra IT-baserade ledningssystem orienterar du dig i SAMbasic i grafiska flöden. Det blir mycket enklare att snabbt hitta den information du söker, samtidigt som du också förstår den i sitt sammanhang. Den som har den delegerade arbetsmiljöuppgiften får även ett effektivt stöd för sitt arbete, särskilt i de illustrerade processerna som är enkla att följa. Integrerade webbutbildningar och annat stöd bidrar till den dagliga utvecklingen av kompetensen på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöguiden SAMbasic innehåller från start bl a basinformation, förslag till formuleringar och arbetsprocesser, aktuella webbutbildningar, sammanfattningar av lagar och föreskrifter samt länkar till aktuella myndigheter och organisationer. I strukturen finns förberedd plats för er organisationsspecifika information som ni säkert redan har.

SAMpyramiden

Hela arbetsmiljöarbetet i en enda bild. Översiktsbilden, SAMpyramiden, ingår som en del i Arbetsmiljöguiden SAMbasic. Många använder den som startsida till sitt arbetsmiljöarbete på intranät. SAMpyramiden görs klickbar så att alla snabbt hittar den information de behöver i varje situation, samtidigt som de förstår helheten.

Här framgår tydligt vilka UTGÅNGSPUNKTER som bildar de formella ramarna, hur den viktiga huvudprocessen för GENOMFÖRANDE går till hos er och vilka kompletterande RUTINER ni har.

Se mer och prova själv under Demoguider!

Samlad kunskap, pedagogiskt presenterad