Personalguiden

Personalguiden

Personalguiden PERbasic är en basversion till en intranätbaserad chefs- och medarbetarguide för HR-frågorna. Den innehåller både generell information som är direkt användbar och mallar som ska anpassas till den egna organisationen. Ni sparar värdefull tid genom att slippa skapa allt från början. Den pedagogiska strukturen, där man orienterar sig i grafiska flöden, skapar förutsättningar för en effektiv och välinformerad personal. Integrerade webbutbildningar bidrar dessutom till det dagliga lärandet på arbetsplatsen.

PERpyramiden

När vi kompletterade Arbetsmiljöguiden SAMbasic med SAMpyramiden, den pedagogiska översiktsbilden över arbetsmiljöarbetet, blev det ännu enklare för alla att både hitta och förstå informationen. Många använder nu bilden som ingång till sitt arbetsmiljöarbete på intranät.

Flera kunder efterlyste samma tydliga och enkla ingång till sina övriga HR-frågor. Vi lyssnade och agerade! Därför har vi kompletterat Personalguiden PERbasic med en översiktsbild också, PERpyramiden. Uppdelningen har här istället gjorts vertikal med  INFÖRUNDERAVSLUTA anställning.

Båda pyramiderna görs klickbara så att chefer och medarbetare snabbt kan hitta den information de söker.

Se mer och prova själv under Demoguider!

Samlad kunskap, pedagogiskt presenterad